A minőségi zsákok európai beszállítója

Igazgatótanács

Ferenc Fabian
ügyvezető igazgató Magyarország

Vadim Farafonov
ügyvezető igazgató Észtország

Antoine Pinon
ügyvezető igazgató Franciaország

DI Michael Hauser
K+F vezető

Mag. Johann Hebauer
pénzügyi igazgató TiszaTextil Csoport

Dr. Georg Gobec
vezérigazgató, értékesítési vezető TiszaTextil Csoport

Vezetés

A vezetőség határozottan elkötelezi magát amellett, hogy a sokszínűség biztosítja a szervezetek számára a globális piacokon való versenyképességet, megbecsüli a munkavállalókat, és értékes elkötelezettségre ösztönöz, miközben lehetővé teszi a munkavállalók számára, hogy sajátos módon járuljanak hozzá a csoport jövőképének megvalósításához.

A TiszaTextil a több nemzetiségű szakemberekből álló csapat széleskörű tudását használja fel a termékek és folyamatok innovációjának megvalósítására.

A TiszaTextil munkavállalói tisztelettel, becsülettel és őszinteséggel járnak el, mindig betartják az összes kormányzati hatóság, valamint a Vállalatot érintő egyéb magán- vagy állami szabályozó hatóságok szabályait és előírásait. A vezetőség támogatja az etikus magatartást a Vállalat alkalmazotttai körében, jóhiszeműen, felelősségteljesen és objektíven, kellő gondossággal, hozzáértéssel és körültekintéssel jár el.

Minden munkavállaló elkötelezi magát a magatartási kódex mellett, amelyet a nyilvánosság számára átlátható módon teszünk közzé.

Tisza Group – Code of Conduct